شرایط و قرارداد خرید از فروشگاه آنلاین کرمان دیجیتال

شرایط خرید از فروشگاه کرمان دیجیتال:

– تا ۲۴ ساعت بعد از ثبت سفارش، در صورت تغییر قیمت محصول، فروشگاه با هماهنگی با مشتری هزینه پرداخت شده را مرجوع و یا در صورت رضایت مشتری مابقی هزینه را هنگام تحویل از مشتری دریافت مینماید.

– مدت تست محصولات ۷۲ ساعت بوده و پس ۷۲ ساعت فروشگاه کالای مرجوع شده را نمیپذیرد